Strada Cuza Vodă

Strada Cuza Vodă

Centrul istoric al orașului îl constituie strada Cuza Vodă, care odinioară se numea strada Târgului.
Folosită timp de peste 600 de ani, începând după 1350, când oraşul Buzău este prima dată atestat într-un document extern, menţionat de cronicarul raguzan Giacomo di Pietro Lucari în lucrarea sa De Gli Annali di Rausa, strada Cuza Vodă, fostă Târgului, este unul din puţinele ansambluri de arhitectură urbană medieval – modernă care mai există încă în Muntenia.
Clădirile din principala și cea mai veche arteră comercială din Buzău au fost ridicate între 1850 şi 1880, fiind construite pe fundaţii deja existente. Reprezintă unul dintre puţinele ansambluri de arhitectură urbană medieval – modernă din Muntenia, care mai sunt locuite.
Întreaga stradă este plină de fostele ascunzători ale negustorilor de acum două secole. Sub construcţiile vechi se află trei niveluri de pivniţe, care reprezentau singura scăpare a târgoveţilor buzoieni din calea invadatorilor turci.
Aceştia şi-au săpat sub case adevărate galerii subterane, în care îşi ascundeau averile şi familiile în timpul incursiunilor frecvente ale otomanilor.
În interiorul pivniţelor au fost găsite scaune cu tapiţerie uzată, dar şi două vase imense în care acestia își depozitau proviziile.
Potrivit istoricilor, zona comercială a oraşului a înflorit mai ales după războiul de independenţă. Se construiau atunci case cu etaj, peste vechile clădiri, cu balcoane din fier forjat, frumos decorate şi prăvălii la parter. În acea perioadă, pe strada Târgului se circula cu trăsura.
În 2015, s-a încheiat reabilitarea centrului istoric al Buzăului, realizată în proporţie de 98 la sută din fonduri europene.
În urma proiectului care a durat doi ani, strada Cuza Voda a fost decorată cu felinare de epocă, băncuţe de piatră, balustrade din fier forjat şi pavele luminoase. Stratul de asfalt a fost înlocuit cu dale de granit, în culori diferite, între care au fost intercalate 50 de dale speciale, cu spoturi de lumină.