Palatul Comunal

Palatul Comunal

Palatul Comunal este clădirea-emblemă a orașului Buzău. Edificiul a fost construit între 1899 și 1903, în timpul mandatului primarului vizionar Nicu Constantinescu.
Buzoian prin adopţie, avocatul Nicu Constantinescu, născut în anul 1840, la Craiova, este considerat de istorici drept ctitorul Buzăului modern. Pentru că primăria nu avea un sediu propriu, Constantinescu a comandat în calitate de primar al Buzăului construirea în centrul oraşului a Palatului Comunal, care este şi astăzi clădirea-simbol a Buzăului.
Despre construcția ce urma să devină sediu administrativ, Nicolae Iorga afirma în 1902, cu prilejul unei vizite la Buzău, că “va fi, neîndoielnic, cea mai frumoasă primărie din ţară şi o podoabă de mare preţ pentru Buzău”.
Palatul Comunal a fost ridicat pe un teren expropriat, în locul grădinii publice, din cărămidă arsă, pe un soclu de piatră. Are parter, etaj şi turn cu ceas. La ridicarea zidurilor groase, s-a folosit piatră de Ciuta şi din carierele din Dobrogea şi Câmpulung.
S-a pornit la ridicarea edificiului, respectându-se un proiect al arhitectului Alexandru Săvulescu, unul dintre întemeietorii Şcolii de Arhitectură din Bucureşti.
Coloanele sunt din piatră de Cararra, iar inscripţia ”Palatul Comunal” de pe frontispiciu a fost bătută în marmură de Cararra, de către sculptorul Themistocle Vidali, din Ploieşti.
Impozanta construcţie a fost inaugurată în tomna anului 1903 iar recepţia s-a făcut la 16 decembrie 1903, în prezenţa unor personalităţi ale vremii, precum Regele Carol I, prinţul Ferdinand, Armand Călinescu, Tache Ionescu, Nicolae Iorga, Alexandru Marghiloman şi alţii.
Dintre toate încăperile, sala de recepţii a reprezentat o bijuterie cu ornamente în stil veneţian, mobilată cu o masă din stejar masiv, scaune capitonate, covoare şi o colecţie de tablouri ale unor pictori renumiţi.
Aici s-a desfăşurat ceremonia de inaugurare din toamna anului 1903 şi apoi, anual, şedinţele de învestire, după alegeri, a administraţiei comunale, şedinţele solemne dedicate marilor momente ale istoriei naţionale.
Măreţia Palatului Comunal din Buzău le-a atras atenţia militarilor germani care se retrăgeau din Moldova, din calea sovieticilor. Clădirea emblemă a buzoienilor apare într-un documentar filmat în 1944, de operatori ai armatei germane.
Bombardat în august 1944 de Armata Sovietică în timpul asaltului pentru ocuparea oraşului, a ars acoperişul şi a fost distrus turnul ceasului. Palatul a fost reparat în 1945 – 1946, restaurat în anii 1975 – 1976, când a fost amenajată expoziţia de bază a Muzeului Judeţean Buzău, găzduit acolo din noiembrie 1974 până în martie 1977, şi din nou restaurat între 1994 – 2005.
Din martie 1977 până în decembrie 1989 în clădire a funcţionat Comitetul Judeţean al PCR, iar din ianuarie 1990 a redevenit sediul Primăriei.