Vernesti

Vernești

vernesti 1Comuna Vernești se află la 4 km nord-vest de municipiul Buzău și datează dinaintea secolului al XVII-lea, când era în proprietatea familiei Greceanu.  În comuna Vernești își are originea familia Marghiloman și tot aici au trăit frații Șerban și Radu Greceanu.
La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna Vernești făcea parte din plasa Sărata și era compusă din cătunele Agudu, Clinciu și Vernești, cu o populație totală de 710 locuitori. În comună funcționau o școală mixtă și două biserici, dintre care una este biserica Buna Vestire, zidită de jupân Jipa și Stanciu Vernescu în perioada 1714–1721, în timpul domniilor lui  și Nicolae Mavrocordat.

Monumente istorice – Comuna Vernești

vernesti 2 În comuna Vernești se află două situri arheologice și un monument de arhitectură de interes național. Așezarea de la „Coasta Popii” aflată la 800m vest de satul Cândești, datează din epoca migrațiilor (secolele al VI-lea–al VII-lea) și este unul din siturile eponime ale culturii Ipotești-Cândești. Celălalt sit arheologic major este cel de la Cârlomănești, din punctul „Cetățuia”, la vest de cătunul Pietriș al acestui sat. El cuprinde o așezare din Epoca Bronzului (cultura Monteoru, mileniile al III-lea–al II-lea î.e.n.), o așezare din perioada Halstatt (secolele al XII-lea–al V-lea î.e.n.) și o așezare dacică din perioada Latène (secolele al II-lea–I î.e.n.).
Monument de arhitectură este și vechea biserică „Adormirea Maicii Domnului” din Cândești, construită în 1650.
Monumente istorice: biserica „Sfinții Voievozi” (1824) din Cândești; conacul Cândeștilor din același sat (secolul al
XVII-lea);  (1841), cu zidul ei de incintă, din satul Săsenii Noi; și biserica „Buna Vestire” din satul Vernești.
Monumente funerare sau memoriale:
– crucea dintre vii (1724) de lângă biserica „Sfântul Ioan Blagoslovul” din Săsenii Noii
– Crucea de piatră din secolul al XIX-lea de pe DJ 205 de la Zorești.