Stâlpu

Stâlpu

stalpu 1Comuna Stâlpu este așezată  în partea centrală a județului Buzău și este strabătută de drumul județean, DJ 203 G Costești.
Atestată documentar în sec. al XVII-lea, localitatea Stâlpu, figurează pe lista monumentelor istorice a județului Buzău, cu Biserica Sf. Dumitru, Sfinții Împărați și Conacul Dr. G.Angelescu, construit la sfârșitul sec.XIX..

Firul istoric al comunei  își are capătul undeva în negura vremurilor străvechi.  Dovezile arheologice directe semnalate pe teritoriul actualei comune Stâlpu, atestă  existența unor așezări încă din epoca fierului. Astfel, în zona denumită de localnici “La Movila lui Pătrașcu” situată în apropierea gării Stâlpu, există urme de  locuire și necropolă din epoca fierului și din mil.I ce se constitue într-un sit arheologic.

Monumente istorice – Com. Stâlpu
În comuna Stâlpu se află ansamblul bisericii cu hramurile „Sfântul Dumitru” și „Sfinții Împărați” (cuprinzând biserica propriu-zisă, turnul clopotniță și zidul de incintă), construită în 1699, clasificată ca monument istoric de arhitectură de interes național.
Conacul dr. Constantin Angelescu este un alt monument de arhitectură, care datează  de la sfârșitul secolului al XIX-lea și care se află pe teritoriul comunei Stâlpu. Tot aici mai întâlnim un sit arheologic situată  la nord-est de comună, în punctul „Movila lui Pătrașcu” care cuprinde o așezare și o necropolă din perioada Halstatt (secolele al XII-lea–al V-lea î.e.n.), o așezare și o necropolă din perioada Latène (secolele al V-lea–I î.e.n.), o altă necropolă din primul mileniu e.n. și o așezare medievală timpurie din secolele al X-lea –
al XI-lea.
stalpu 3 stalpu 4