Despre proiect

Despre proiect

Centrul local de informare și promovare turistică Sărata Monteoru este realizat în cadrul proiectului “Construire centru local de informare și promovare turistică în localitatea Sărata Monteoru, comuna Merei, județul Buzău”, finanțat prin PNDR 2007-2013, contract semnat de către comuna Merei cu Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit.

Valoarea eligibilă a proiectului: 108.472 euro
Finanțare publică prin PNDR: 108.472 euro
Demarare proiect: 27.05.2014
Finalizare proiect: 13.11.2015