Conacul Dr. G. Angelescu

Conacul Dr. G. Angelescu

Comuna Stâlpu este așezată în partea centrală a județului Buzău și este strabătută de drumul județean, DJ 203 G Costești.
Atestată documentar în sec. al XVII-lea, localitatea Stâlpu, figurează pe lista monumentelor istorice a județului Buzău, cu Biserica Sf. Dumitru, Sfinții Împărați și Conacul Dr. G. Angelescu, construit la sfârșitul sec.XIX..

Firul istoric al comunei își are capătul undeva în negura vremurilor străvechi. Dovezile arheologice directe semnalate pe teritoriul actualei comune Stâlpu, atestă existența unor așezări încă din epoca fierului. Astfel, în zona denumită de localnici “La Movila lui Pătrașcu” situată în apropierea gării Stâlpu, există urme de locuire și necropolă din epoca fierului și din mil.I ce se constitue într-un sit arheologic.